شما میتوانید در تصویر زیر ، رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال ١٣٩۶ را مشاهده نمایید.

رویدادها و تقویم کاری افق فرا ویژن در سال 1396

همچنین آخرین اخبار و رویدادهای شرکت افق فرا ویژن را در اخبار رسمی دنبال کنید.

هر ماه براساس تاریخ های ذکر شده در زیر ، کلاس های رایگان آموزش نرم افزار حضور و غیاب برگزار میشود. آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود :

 فروردین ماه ؛ برگزار نمی شود در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۹خرداد ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ تیر ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ دی ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۸ / ساعت ۱۰ صبح